Slide

Senfølger efter seksuelle overgreb

foredrag, undervisning og supervision

Forside

Senfølger efter seksuelle overgreb

Mennesker med senfølger oplever sig ofte fastlåste i deres sårbarhed. Der er et behov for, at socialarbejdere og sundhedspersonaler får større indsigt i, hvordan sociale problemer, psykiske symptomer og relationelle udfordringer er komplekse set i sammenhæng med barndommens seksuelle overgreb.

Læs, hvad jeg tilbyder

Hvem, jeg henvender mig til:

Henvendelse til personalegrupper i social- og sundhedsfagene og til hjælpeorganisationer.

Jeg henvender mig til jer, som ønsker mere viden om senfølger efter seksuelle overgreb, behandling mod senfølger og ikke mindst, hvordan I i jeres kontakt med målgruppen kan medvirke til bedre indsats og eventuelt henvise til rette behandling.

Læs mere om mig

Det beskrives på fineste vis, hvordan vi som professionelle skal være opmærksomme på dette i mødet med andre mennesker og i særdeleshed dem, som er i systemets søgelys.

– Anmeldelse i Pædagogen.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig