Om mig

Om mig

Jeg er uddannet sociolog og socialrådgiver. Jeg har psykoterapeutiske uddannelser og erfaring i psykodynamisk, oplevelsesorienteret, narrativ, systemisk, kognitiv, kropsterapeutisk, somatic experience og mentaliseringsbaseret tilgange. Derudover er jeg optaget af den neuropsykologiske forståelse i sammenhæng med især mentalisering.

Jeg arbejdede i 11 år som socialrådgiver og fagligleder ved Kriminalforsorgen. Her mødte jeg mennesker, som var sigtet eller dømt for seksuelle overgreb mod børn. Ligeledes kunne mange lovovertrædere berette, hvordan seksuelle overgreb havde været årsag eller medårsag til deres kriminelle løbebane.

Ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region H arbejdede jeg i 8 år som psykoterapeutisk behandler. Jeg indgik primært i behandling af unge og voksne, som i barndommen havde været udsat for seksuelle overgreb. Efterfølgende har jeg i egen psykoterapeutisk virksomhed behandlet denne målgruppe.

Som sociolog er jeg optaget af, hvordan sårbare mennesker kan hjælpes i deres behov set i lyset af samfundets organisering af indsatser. For især mennesker med senfølger kan det være en udfordring at blive forstået ud fra et konkret socialt problem i en kommunal sektor eller ud fra et psykisk symptom i en behandlingspakke under psykiatrien.

Til trods for organiseringen i den offentlige sektor arbejder jeg gennem min undervisning for, at socialarbejdere og sundhedspersonaler kan hjælpe gruppen endnu bedre.

Jeg har gennem 20 år udført supervision til socialarbejdere og psykoterapeuter både individuelt og i grupper.

Gennem ansættelser og i egen virksomhed har jeg solid undervisningserfaring.

Aktuelt er jeg ansat som faglig chef i den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark. Foruden personale- og driftsledelse er min opgave at have blik for tendensen vedr. den samfundsmæssige forståelse og indsats over for den del af befolkningen, som har en vis sårbarhed, herunder mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb.

Ligeledes har jeg opgaven; at undervise ledere og medarbejdere i forskellige sociale og psykologiske tilgange.