Min bog

Senfølger efter seksuelle overgreb

Jeg har for nylig udgivet bogen Senfølger efter seksuelle overgreb. Om bogen skriver Forlaget Frydenlund:

”Bogen giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have for den krænkedes sociale og psykiske trivsel i voksenlivet. Og den giver råd om, hvordan følgerne kan afhjælpes gennem psykoterapi. 

I Senfølger efter seksuelle overgreb fortæller socialrådgiver Kirsten Trans gennem teori og cases kombineret med praktisk erfaring, hvordan ansatte i sundheds- og so­cial­sektorerne bedst kan hjælpe unge og voksne, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb.

Forfatteren problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektoren, idet mennesker med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, hvis de betragtes fra enten et socialt perspektiv eller ud fra en psykologisk forståelse. Der er behov for, at man i langt højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologisk indsats.

Bogen er skrevet til læger, sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer og psykoterapeuter, som arbejder med unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. 

De berørte selv kan også læse med og få større forståelse af, at de ikke er alene, og at systemet kan hjælpe dem.”

Anmeldelser

Anmeldelse fra landsforeningen Spor
“Tak, at Kirsten Trans har skrevet en overskuelig håndbog om senfølger.

Bogen er overkommelig i omfang og udviser et højt fagligt niveau. Forfatteren, der er uddannet socialrådgiver og har flere psykoterapeutiske efteruddannelser, insisterer på, at det enkelte menneske må og skal mødes, høres og støttes ud fra individet selv. Kirsten Trans argumenterer indgående og på fagligt grundlag for, hvorfor netop dét er vigtigt for en mulig bedring.

Bogens pointer er underbygget af personlige beretninger fra senfølgeramte og er skrevet med ydmyghed i et forståeligt sprog. Det gør bogen let tilgængelig, og den kan med fordel anvendes som opslagsværk. Særligt hvis man som senfølgeramt skal forstå sig selv i forhold til systemet, og de muligheder der findes for at yde hjælp fra systemets side.

Alt i alt kan bogen anbefales som en rigtig god introduktion til fagfolk, som ønsker at hjælpe mennesker med senfølger videre med en bæredygtig livsvej.”

Anmeldelse af læser hos GUCCA
“Jeg er en af dem, som bogen handler om, og det er første gang jeg læser en fagbog som beskriver meget præcis hvilke udfordringer og følelser der ligger i at være udsat for overgreb i opvæksten.

Jeg er meget overrasket og imponeret over den meget præcise beskrivelse af fagudtryk der bliver benyttet, det er befriende ukompliceret og nemt at forstå. Der, hvor jeg er mest overrasket og rørt, er den måde, hvorpå Kirsten Trans forstår og beskriver den følelsesmæssige del af mennesket, som har været gennem overgreb. Hendes empati og forståelse er i særklasse.

Bogen har fokus på mennesket og det er helt tydeligt, hun har lyttet og forstået de mennesker hun har talt med. Samtidig har bogen en rigtig god beskrivelse til fagpersoner, som kan give dem et indblik og forståelse i de problematikker, de kan møde i det daglige arbejde, og bogen giver redskaber til, hvordan man kan se, lytte, forstå og hjælpe. 
Jeg vil helt klart anbefale bogen til alle, der på den ene eller anden måde kan komme eller er i berøring med denne smertefulde problematik.”

– Gitte Jørgensen

Anmeldelse i Pædagogen.dk

“Bogen fører os igennem forskellige former for senfølger, man kan få efter seksuelle overgreb som barn eller ung.

Det beskrives på fineste vis, hvordan vi som professionelle skal være opmærksomme på dette i mødet med andre mennesker og i særdeleshed dem, som er i systemets søgelys. Ofte føler de sig ikke mødt, og ofte bliver de fejldiagnosticeret. Dette gør, at vi ikke altid får hjulpet mennesker, som har været udsat for overgreb, de oplever sig igen ikke mødt, og i værste fald føler de sig udsat for endnu et overgreb.

Senfølger efter seksuelle overgreb er inddelt i afsnit med beskrivelser af følgerne, hvordan de kan komme til udtryk, behandlingsformer, hvordan vi som professionelle kan arbejde med og hjælpe personer med senfølger gennem livet.

Sidst men ikke mindst er bogen krydret med historier fra det virkelige liv fra mennesker, som har været udsat for overgreb, men også mennesker, som dagligt kæmper en brav kamp for at leve livet og finde frem til en forståelse af sig selv, men også en forståelse fra omverden og et system, som ikke altid er så forstående.

Bogen er let at læse, og man bør som professionel behandler, socialarbejder, leder og politiker læse denne bog, da den er med til at give en super fin vinkel på systemet og hjælpemulighederne til disse mennesker. Samtidig gav den mig en øjenåbner for arbejdet og andre måder at møde mennesker, som har været udsat for overgreb, så derved har bogen bidraget til en vigtig viden for mig i mit professionelle virke fremover. Tak for det.”

 

– Lena Ringkow Petersen