Jeg tilbyder

Foredrag

Jeg afholder foredrag for fagfolk, studerende, organisationer og andre, som kan have en interesse i at forstå, hvordan der er sammenhæng mellem menneskers trivsel og adfærd set i lyset af en barndom med seksuelle overgreb.

Primært er omdrejningspunktet, at tilhørerne gennem cases får en nær indsigt i, hvilke følelsesmæssige udfordringer mennesker med senfølger kan have, særligt i mødet med fagfolk. Derudover inddrages praksisviden og forskning.

Foredraget kan suppleres med plenumdrøftelse.

Undervisning

Undervisning er primært for fagfolk.
Foruden foredraget introduceres deltagerne til god praksis for opbyggelse af alliance med borgere, herunder introduktion til Shulmans model og fagfolks egen mentalisering.

Der kan suppleres med gruppearbejde og/eller drøftelse i plenum.

Supervision

Supervision tilbydes fagfolk, som arbejder med sårbare mennesker, som kan være svære at rumme eller forstå.

Supervisionen kan ligeledes være til psykoterapeuter, som behandler mennesker med senfølger.