Kommunikation & Psykoterapi
mobil 30253862
Terapiformer
Individuel terapi
Parterapi
Seksuelle overgreb
Familiebehandling
Supervision

Jeg hedder Kirsten Trans og er 44 år. Efter at have arbejdet 7 år som psykoterapeut ved psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte, er jeg nu studerende ved Aalborg Universitet i Socialt Arbejde.

I 1995 blev jeg uddannet socialrådgiver og har i årene efter beskæftiget mig med kriminelle, misbrugere og andre, som på forskellig vis har haft indgribende sociale og psykiske vanskeligheder.


I mine psykoterapeutiske jobs, har jeg beskæftiget mig med personer med psykiske lidelser, herunder depressioner, stress, angst og personlighedsforstyrrelser. Jeg behandler personer udsat for traumer, incest og andre overgreb. Udover symptomreducering hjælpes personerne til forebyggelse af tilbagefald i psykisk sårbarhed. Personerne bliver i stand til bedre at undgå at føle sig overset, misbrugt eller ydmyget af andre.

Jeg har erfaring med ledelse af sorggrupper for voksne, der har mistet en nærtstående. Jeg er supervisor for medarbejderteams og individuelt i arbejdet med konkrete cases. Jeg er personaletræner/teambuilder vedr. faglig udfordring og samarbejde.


Jeg er uddannet Oplevelsesorienteret Psykoterapeut og har derudover en Narrativ psykoterapeutisk overbygning. Jeg har uddannelse inden for sexologi, Somatic Experience og Kognitiv Adfærdsterapi og Mentaliseringsbaseret Psykoterapi. Derudover er jeg uddannet supervisor ud fra systemisk tilgang. Jeg har en ledelsesuddannelse omkring organisationsforståelse og personaleledelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske regler og værdigrundlag link.

Jeg har et kristent livssyn. Dette indebærer bla. for mig, at også du har en helt særlig betydning.

Privat er jeg gift og har 3 børn.

  

Individuelle samtaler koster 770 kr. pr. time

Par- og familiesamtaler koster 1100 kr. for 90 minutter.

Ved udeblivelse koster det fuld pris. Ved afbud på dagen koster det halv pris.

  

Ansvaret for, at noget skal ændre sig i dit liv, starter hos dig.

Home
Kontakt mig